Commissie Fysiek Domein 1 juli 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in Boom en Bosch.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten

  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op het raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening.

  geen documenten

  Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Notities

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht.

  Voor het spreekrecht zijn er 9 aanmeldingen. De namen van de aanmelders zijn vanwege de privacy alleen zichtbaar voor de commissieleden.

  Ook zijn er diverse schriftelijke inspraakreacties (zowel openbare -dus voor iedereen leesbaar- als niet openbare -voor alleen de commissieleden leesbaar-). Deze staan onder dit agendapunt gerangschikt. Inspraakreacties die over dit onderwerp gegeven zijn in eerdere vergaderingen kunt u vinden bij het agendapunt 'Onttrekkingsbesluit Maarsenbroekseslag'.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Onttrekkingsbesluit deel oprit Maarssenbroekse Slag.

  Advies uitbrengen aan de raad
  25 documenten

  In het bestemmingsplan Haagstede wordt de bouw van 155 woningen mogelijk gemaakt. Hiervoor is het nodig dat een deel van de Maarssenbroekse Slag wordt afgesloten omdat daar woningen zijn gepland. Er zijn 87 zienswijzen ingediend.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten