Commissie Fysiek Domein 11 mei 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

   
  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in Boom en Bosch.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • -

  Spreekrecht

   
  3 documenten

  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot vrijdag 8 mei 2020, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten

  De commissieleden kunnen tot de werkdag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten

  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren (digitaal) aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot vrijdag 8 mei 2020, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar.

  Advies uitbrengen aan de raad
  35 documenten

  Het bestemmingsplan Kindcentrum 0-12 jaar heeft betrekking op een onderdeel van de gebiedsontwikkeling van het Harmonieplein in het centrum van Maarssen-dorp. De twee bestaande basisscholen, de gymzaal, de BSO, de peuterspeelzaal en het KDV worden samengevoegd in één gebouw.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid.

  Advies uitbrengen aan de raad
  4 documenten

  De subsidieregeling is een uitwerking van vastgesteld beleid om initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen die aantoonbaar bijdragen aan de vermindering van de CO² uitstoot door reductie van energieverbruik of de opwekking van duurzame energie.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken.

  Advies uitbrengen aan de raad
  5 documenten

  In de periode juni tot en met november 2019 heeft de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar het gebeidsgericht werken in de gemeente Stichtse Vecht, met als hoofdvraag: "In hoeverre draagt het gebiedsgericht werken op een effectieve en efficiënte manier bij aan het bereiken van de doelstellingen van de gemeente Stichtse Vecht?".

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  De voorzitter van de Rekenkamercommissie, Gerth Molenaar, is (digitaal) aanwezig om, zo nodig, een toelichting te geven.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten