vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De rechtbank heeft geoordeeld dat de door het college verleende omgevingsvergunning voor een hondenpension op Rijksstraatweg 188 in Loenen aan de Vecht┬ániet past binnen de algemene verklaring van geen bedenkingen van de raad. De rechtbank biedt het college de mogelijkheid om alsnog een verklaring van geen bedenkingen aan de raad te vragen.

  De insprekers zijn in de vergadering van 6-10-2020 aan het woord geweest. Daarna is de behandeling van dit agendapunt geschorst. Deze avond wordt de behandeling voortgezet met het debat in de commissie en, indien gewenst, de mogelijkheid van een slotwoord door de insprekers.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft de bouw van 12 levensloopbestendige appartementen op het perceel Wilhelminastraat 31-35 in Breukelen. Er zijn twee zienswijzen ingediend, waarvan een ondertekend door meerdere personen.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  De insprekers zijn in de vergadering van 6-10-2020 aan het woord geweest. Daarna is de behandeling van dit agendapunt geschorst. Deze avond wordt de behandeling voortgezet met het debat in de commissie en, indien gewenst, de mogelijkheid van een slotwoord door de insprekers.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...