Commissie Fysiek Domein 14 januari 2020 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Spreekrecht

   
  geen documenten
  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 13 januari 2020, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten
  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten
  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie van GroenLinks - Volgende stap in participatie van het Harmonieplein, met als dictum:
  1. de kaders vast te leggen, waarbinnen de deelnemende partijen mogen co-creƫren en zelf tot gedragen oplossingen mogen komen;
  2. bij de gebiedsontwikkeling Harmonieplein de mogelijkheid te bieden aan een representatieve groep partijen om samen, op gelijkwaardige basis, een voorkeurs schetsontwerp voor het dorpsplein te bepalen;
  3. dit voorkeursontwerp in te brengen in de commissie Fysiek Domein voor besluitvorming.
  Deze motie is in de raad van 19 november 2019 verwezen naar de commissie Fysiek Domein.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Overzicht van openstaande moties en toezeggingen op het gebied van het Fysieke Domein.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Zienswijze (ontwerp)kadernota 2021 OdrU.

  Advies uitbrengen aan de raad
  4 documenten
  Betreft het indienen van een zienswijze op de (ontwerp)kadernota 2021 van de OdrU, waarbij wordt ingegaan op de mogelijke kostenstijging door de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Overzicht van openstaande moties en toezeggingen op het gebied van het Fysieke Domein.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • A. Brief van de Dorpsraad Nieuwer ter Aa, met pleitnota, waarin zij een pleidooi houden om huizenbouw aan de zuid-oost kant van Nieuwer Ter Aa toe te staan, in weerwil van de rode contour die op dit moment nog strak om het dorp ligt.
  Op verzoek van de fractie van Streekbelangen geagendeerd voor de commissie Fysiek Domein.
  B. Motie Lokaal Liberaal - Bouwen in Nieuwer ter Aa, met als dictum:
  1. het gesprek aan te gaan met de Dorpsraad Nieuwer ter Aa en de provincie om in gezamenlijkheid de mogelijkheden van woningbouw op de door de Dorpsraad gewenste locatie te onderzoeken;
  2. dit proces maximaal te faciliteren;
  3. gevraagd dan wel ongevraagd het standpunt in te nemen richting provincie dat de wens van de Dorpsraad om te bouwen op de gewenste locatie bij meerderheid op instemming vanuit de raad kan rekenen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De nota ruimtelijke uitgangspunten Merwedeweg 3 in Breukelen was als ter kennisname punt geagendeerd voor de commissie Fysiek Domein van 3 december jl. Op verzoek van de fractie van Lokaal Liberaal is dit onderwerp geagendeerd voor deze vergadering. Zij willen nadere informatie en ingaan op de bouwplannen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)