Commissie Fysiek Domein 19 mei 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in Boom en Bosch.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 18 mei 2020, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren, digitaal, aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 18 mei 2020, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning voor een paardenstal aan de Slootdijk 1 in Loenen aan de Vecht.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het indienen van een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2020 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. Extra lasten kunnen niet binnen de begroting van het Plassenschap worden opgevangen. Voorgesteld wordt de financiële gevolgen op te nemen in de bestuursrapportage 2020.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het indienen van een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2020 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden dekt het tekort uit de eigen reserves. De begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdrage van de gemeente.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • Motie van Streekbelangen - Openbare Inclusieve Toiletten, met als dictum:

  Verzoekt het college:

  1. Voor 2021 beleid te formuleren waarop geleidelijk fysieke toegankelijkheid wordt meegenomen in de diverse beleidsonderdelen.

  2. Gehoord de Gehandicaptenraad prioriteit te geven aan toiletten.

  3. Onderzoek te doen naar de mogelijkheid een openbaar inclusief toilet te realiseren in de dorpskernen (waar de horeca niet beschikt over toegankelijke toiletten).

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het wijzigen van de bestemming "Agrarisch met waarden" in "Wonen en Tuin", voor het mogelijk maken van een atelier aan huis en in de toekomst een Bed and Breakfast.

  vergroten verkleinen laden...