VergaderingVergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 19-05-2020 19:30 uur
Voorzitter: Rick Nederend
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73


Digitale vergadering 1
0
0
0
0
1
1
0
6
9
8
1
0
0
3