VergaderingVergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 24-11-2020 19:30 uur
Voorzitter: Jos van Nieuwenhoven
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73


Digitale vergadering 1
0
0
0
0
0
1
2
10
10
0
0
19