VergaderingVergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 07-01-2020 19:30 uur
Voorzitter: Rob Roos
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73


Maarssenzaal
0
0
0
0
1
0
2
1
13
4
0
0
6
6
5