Commissie Fysiek Domein 02 februari 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

   
  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht

   
  geen documenten

  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen.

  U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 1 februari 2021, 12:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten

  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten

  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening.

  geen documenten

  Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De Dorpsraad Vreeland en het bestuur van Dorpshuis Vreeland hebben de wens geuit voor ver(nieuw)bouw van het multifunctioneel centrum ten behoeve van het dorpshuis en de gymzaal in Vreeland. Om een nieuw gebouw te kunnen bekostigen zal onderzocht worden of bij de nieuwbouw ook appartementen voor 1 en 2 persoonshuishoudens gerealiseerd kunnen worden. Vanuit de investering Vervanging gymaccommodatie Vreeland een voorbereidingskrediet van € 50.000,--  beschikbaar stellen om de voorbereidingskosten te dekken.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad. 

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad heeft op 2 april 2019 besloten het ontwerpbestemmingsplan "Zogweteringlaan ong. naast 2 - Gageldijk ter hoogte van nr. 119 te Maarssen" niet vast te stellen. Initiatiefnemer heeft hier beroep tegen aangetekend bij de Raad van State. De RvS heeft d.d. 5 augustus 2020 in haar uitspraak de gemeenteraad opgedragen een nieuw besluit te nemen met een betere motivering. Het college heeft een onafhankelijk deskundigenadvies laten opstellen waarmee de gemeenteraad, met een goede motivering, het bestemmingsplan niet kan vaststellen.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Openstaande moties en toezeggingen.

  Informeren van de raad
  6 documenten

  Overzicht met openstaande moties en toezeggingen van wethouders Jeroen Willem Klomps, Hetty Veneklaas en Frank van Liempdt, binnen het Fysieke Domein.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op perceel Haarrijnweg 5 in Maarssen was tot begin 2016 een dierenpension gevestigd. Woningcorporatie Portaal heeft van 2016 tot 2019 onderzocht of voor deze locatie een haalbaar plan met sociale huurwoningen kon worden gemaakt. Dat is niet gelukt. Gemeente Stichtse Vecht wil nu, opnieuw, samen met omwonenden, onderzoeken wat voor woonontwikkeling mogelijk is. Hiervoor dienen tevens de kaders en randvoorwaarden te worden vastgesteld.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten