VergaderingVergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 01-12-2021 19:30 uur
Voorzitter: Ronald van Liempdt
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73


Digitale vergadering 1
0
2
0
0
0
1
1
8
4
4
0