Commissie Fysiek Domein 10 februari 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

   
  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Heropening.

   
  1 documenten

  Notities

 • Het uitvoeringsprogramma actualisatie Woonvisie en de prestatieafspraken woningbouwcorporaties 2021 hebben als ter kennisname punt op de agenda van de commissie Fysiek Domein van 5 januari 2021 gestaan. De fracties van GroenLinks en PvdA hebben deze onderwerpen te bespreken gevraagd.

  De fracties van GroenLinks en PvdA willen met de commissie in debat over:

  1. Wat vindt de commissie van de uitvoeringskeuzes die het college maakt. Kan de commissie zich hier in vinden?

  2. Welke, eventueel aanvullende, creatieve oplossingen kan de commissie bedenken en bespreken om de woningnood te lenigen dan wel de woningbouw vlot te trekken?

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten