VergaderingVergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 05-01-2021 19:30 uur
Voorzitter: Wim Ubaghs
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73


Digitale vergadering 1
0
0
0
0
0
1
1
2
4
3
0
0

0
Digitale vergadering 1
6
4
4
7
8
6
19