VergaderingVergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 06-12-2021 19:30 uur
Voorzitter: Wim Ubaghs
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73


Digitale vergadering 1
0
0
0
0
0
1
4
14
17
3
3
0