VergaderingVergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 07-12-2021 20:30 uur
Voorzitter: Rick Nederend
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73


Digitale vergadering 1
0
1
0
0
0
1
5
5
4
6
11
0
0
3
7