VergaderingVergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 18-01-2022 19:30 uur
Voorzitter: Rob Roos
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73


Digitale vergadering 1
0
1
0
0
0
1
0
9
6
21
0