VergaderingVergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 09-05-2023 19:30 uur
Voorzitter: Rick Nederend
Griffier: Brent Wijshijer; e-mail brent.wijshijer@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 41 03


Koetshuis
7
0
0
19:30 0
19:30 1
19.35 12
21.00 4
0
0
2
0
1