VergaderingVergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 09-01-2024 19:30 uur
Voorzitter: Jos van Nieuwenhoven
Griffier: Brent Wijshijer; e-mail brent.wijshijer@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 41 03


Koetshuis
2
0
0
19:30 0
19:30 1
19:30 7
20:30 56
21:30 4
22:00 0
0
3