Commissie Sociaal Domein 08 oktober 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 7 oktober 2019, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder Sociaal Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 7 oktober 2019, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het CDA wil graag de motie 'lachgas is geen lachertje' bespreken in de commissie.

  Doel: toelichting van de motie door de opsteller, onderling debat en advies over agendering voor de raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de raad heeft de burgemeester de inspreker namens de voetbalverenigingen verwezen naar de commissie Sociaal Domein van 8 oktober.

  Achtergrond: de harmonisatie buitensport is door de raad besloten (zie bijlage) en wordt uitgevoerd door het college. Namens de voetbalverenigingen wil een inspreker een signaal afgeven over de gevolgen van de uitvoering van de nota.

  Het college reageert op de inspreker uit de raad via de bijgevoegde memo met infographic. Ook namens de voetbalvoorzitters zijn enkele bijlagen bij de agenda geplaatst. De 9 voorzitters van de voetbalverenigingen zijn voor de commissie uitgenodigd.

  Doel: informatief. De memo komt voor kennisgeving naar de raadsagenda.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op 2 april 2019 heeft de raad de motie 'Slim Vertrouwen' aangenomen. Via een RIB is op 19 september teruggekoppeld hoe de motie is uitgevoerd (pagina 7). De motie geeft aan dat de uitvoering van de motie ter kennisname naar de commissie gaat. De tekst van de RIB is bijgevoegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de commissie SD van 26 november is er een klankbordgroep monitor SD gepland.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)