Commissie Sociaal Domein 10 september 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 9 september 2019, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de zomer is er in het woordvoerdersoverleg een aantal maal gesproken over de toekomst van Kansis als Werkbedrijf voor de brede doelgroep. Dat gesprek zetten wij graag voort om de kaders waarbinnen dit Werkbedrijf zich kan ontwikkelen verder in te vullen.

  Thomas van Waardhuizen, de directeur/bestuurder van Kansis nodigt ons uit om een werkbezoek aan Kansis te brengen. Aansluitend kan het woordvoerdersoverleg plaatsvinden op locatie bij Kanis (adres: de Corridor 8 in Breukelen).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Sociaal Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 9 september 2019, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de nota Positief Gezondheidsbeleid wordt het gezondheidsbeleid voor de komende vier jaar beschreven.
  De nota laat zien op welke speerpunten de gemeente zich de komende vier jaren extra gaat richten om de volksgezondheid te bevorderen. Deze speerpunten zijn gekozen op basis van de landelijke nota gezondheidsbeleid, de resultaten van de monitoring van de GDD regio Utrecht (GGDrU) en overleg met lokale partners en adviesraden

  De speerpunten zijn:
  - Gezond gewicht
  - Middelengebruik
  - Mentale gezondheid.

  Doel bespreking in de commissie: onderling debat en advies over agendering voor de raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Advies is om in te stemmen met de jaarrekening 2018 van De Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz).

  Doel bespreking in de commissie: advies over agendering op de raadsagenda.
  vergroten verkleinen laden...
 • Advies is om de begroting 2019 van De Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz) goed te keuren.

  Doel bespreking commissie: advies over agendering voor de raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)