Commissie Sociaal Domein 10 september 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • In de nota Positief Gezondheidsbeleid wordt het gezondheidsbeleid voor de komende vier jaar beschreven.
  De nota laat zien op welke speerpunten de gemeente zich de komende vier jaren extra gaat richten om de volksgezondheid te bevorderen. Deze speerpunten zijn gekozen op basis van de landelijke nota gezondheidsbeleid, de resultaten van de monitoring van de GDD regio Utrecht (GGDrU) en overleg met lokale partners en adviesraden

  De speerpunten zijn:
  - Gezond gewicht
  - Middelengebruik
  - Mentale gezondheid.

  Doel bespreking in de commissie: onderling debat en advies over agendering voor de raad.
  laden...
 • Advies is om in te stemmen met de jaarrekening 2018 van De Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz).

  Doel bespreking in de commissie: advies over agendering op de raadsagenda.
  laden...
 • Advies is om de begroting 2019 van De Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz) goed te keuren.

  Doel bespreking commissie: advies over agendering voor de raad.
  laden...