VergaderingVergadering van Commissie Sociaal Domein
Datum: 05-02-2019 19:30 uur
Voorzitter: Ed Theunen
Griffier: Ger-Jan Marsiljé; e-mail: Ger-Jan.Marsilje@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 40 28


Maarssenzaal
0
0
0
1
0
Breukelenzaal
4
4
0
2