Commissie Sociaal Domein 16 juni 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Vanwege de beperkte agenda heeft het presidium ingestemd met een schriftelijke vergadering. Procedure voor deze vergadering:

  - 5-12 juni: mogelijkheid indienen technische vragen bij vakambtenaren.

  - 15-17 juni: mogelijkheid voor aanvullende vragen.

  - 18 juni: wel/ geen akkoord voor agendering als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraad (graag aangeven bij AnneMarie Hiemstra indien u NIET akkoord bent).

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt gevraagd in te stemmen met de begroting van de GGD regio Utrecht van 2021. De GGD wordt verder gevraagd:

  - de financiele gevolgen van de Corona-crisis in beeld te brengen en de gemeente hierover te informeren zodra dit mogelijk is;

  - om een toelichting op de kostenstijging voor het toezicht op de kinderopvang.

  Na de commissie wordt de concept-zienswijze (onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad) vast naar de GGD verzonden ivm de reactietermijn die tot 23 juni loopt.

  Doel: advies over agendering voor de vergadering van de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad wordt gevraagd om de verordening Individuele Studietoeslag 2020 vast te stellen. Het betreft een vorm van bijzondere bijstand. Hierbij worden mensen met een arbeidshandicap gestimuleerd om een opleiding te volgen, waardoor hun kansen op een baan toenemen. Deze verordening loopt vooruit op het wettelijke kader hiervoor (verwachtte ingangsdatum is januari 2021).

  Doel: advies over agendering voor de vergadering van de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • De startnotitie 'Lokale Inclusie Agenda' wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. De Lokale Inclusie Agenda is een uitvloeisel van de motie 'Iedereen doet mee'. Deze motie is door de gemeenteraad op 3 maart aangenomen.

  Via een RIB (no 37, 14 mei, zie bijlage) bent u eerder geinformeerd over de Lokale Inclusie Agenda.

   

  vergroten verkleinen laden...