Commissie Sociaal Domein 18 februari 2020 20:15:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De inspreker heeft al gebruik gemaakt van het spreekrecht voorafgaand aan de behandeling. De inspreker krijgt nog de gelegenheid om na de behandeling te reageren.

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voortzetting van de commissie sociaal domein van 11 februari 2020. Voorafgaand aan de commissie is er een besloten commissievergadering

  vergroten verkleinen laden...
 • Betreft een 100% garantstelling voor een bedrag van € 500.000,-- voor aankoop grond door Old Course Loenen in verband met toekomstige uitbreidingsplannen.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  Inspreker: Ben van Doesburgh, voorzitter van de Golfvereniging Loenen aan de Vecht.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)