Informatieve commissie I 24 september 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Afval.

  Informeren van de raad
  Op verzoek van de raad wordt middels een presentatie ingegaan op:
  1. het afvalbeleid in het algemeen;
  2. het afvalbeleid in Stichtse Vecht;
  3. de afvalcijfers in Stichtse Vecht;
  4. externe afval ontwikkelingen;
  5. de uitdagingen in Stichtse Vecht t/m 2022;
  6. het besparingspotentieel.
  De presentatie wordt gegeven door Lykle Ganzevoort, beleidsadviseur.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het vestigen van een gemeentelijk voorkeursrecht op grond aan de Machinekade en de Rioolwaterzuivering. Dit betekent dat deze grond bij verkoop eerst aan de gemeente moet worden aangeboden. De wet schrijft voor dat de raad binnen drie jaar na 29 januari 2019 een visie (structuurplan) op het gebied moet vaststellen. Bureau Nieuwe Gracht gaat de gemeente daarbij helpen. Zij zijn inmiddels gestart met een ruimtelijke analyse van het gebied. Dit doen zij op basis van gemeentelijk beleid, maar ook op basis van historische kenmerken en de kwaliteiten van het gebied.
  Om de visie te maken worden eerst de uitgangspunten geformuleerd. Tijdens de informatieve commissie wordt de raad geïnformeerd over de mogelijke uitgangspunten. Hiervoor heeft het college inmiddels een wijkbericht verstuurd. Uit de eerste participatieronde volgt een voorkeursrichting die wordt vertaald in randvoorwaarden. Het streven is om de nota van uitgangspunten begin 2020 door de raad te laten vaststellen. Na de inleidende presentatie door het adviesbureau is er ruime gelegenheid voor de commissie om vragen te stellen en opmerkingen te maken.
  vergroten verkleinen laden...
 • In Maarssenbroek zijn diverse ontwikkelingen gepland ( onder meer Planetenbaan, Bisonspoor, Haagstede). Onderzocht is wat de verschillende ontwikkelingen samen voor invloed hebben op het wegennet van Maarssenbroek en de verkeersafwikkeling van een aantal kruispunten. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de vragen die hierover zijn gesteld in het kader van de herontwikkeling Bisonspoor en de toezegging die is gedaan in de RIB van 7 februari 2019 dat wij u informeren over de voortgang van dit onderzoek .
  Anton van de Meulen van verkeerstechnisch adviesbureau Arcadis zal een presentatie geven van de resultaten van het onderzoek.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...