Informatieve commissie I 08 december 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren, digitaal, aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het thema watergebonden bedrijven kwam naar voren tijdens de raadsconferentie Economie op 22 mei 2019.  In technische vragen van GroenLinks en PvdA (nr. 82)  werd daarna aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Naar aanleiding hiervan is binnen het Programma Economie 2020-2023 een verkenning naar de mogelijkheden van watergebonden bedrijven opgenomen. Het doel van de verkenning is het in beeld brengen van de mogelijkheden om binnenvaart als relatief milieuvriendelijke vervoerswijze optimaal in te zetten in de gemeente Stichtse Vecht. Voor de verkenning is inmiddels opdracht gegeven. Bij het verlenen van de opdracht is nadrukkelijk gesteld dat input van de raad bij de rapportage moet worden betrokken. De onderzoeker de heer L.J. Schipper rapporteert over de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek en er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van ideeën.

  vergroten verkleinen laden...
 • Ter voorbereiding van de behandeling van het bestemmingsplan De Vecht in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van januari 2021, zal een toelichting worden gegeven op diverse thema’s uit de zienswijzennota.

  Vertegenwoordiging namens Waternet (Toon van den Boer en John van Amstel) de provincie Utrecht (Herwin Heite inzake de Landschapsverordening) zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...