Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Gezien de beperkte ruimte als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m. afstand, etc.) dient iedereen zich van te voren te melden.

  Er is in principe plaats voor woordvoerders, voorzitter, portefeuillehouder, raadsadviseur, ambtelijke ondersteuning en (eventuele) insprekers.

  Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of luisteren.

  vergroten verkleinen laden...
 • In een normale situatie kunnen inwoners aanwezig zijn bij een informatieve commissie en nadat de raads- en commissieleden het woord hebben gevoerd inspreken. 

  Vanwege de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om aanwezig te zijn en in te spreken bij deze vergadering. Wel kunt u uw inspreektekst tot uiterlijk dinsdag 8 september 2020, 12:00 uur sturen naar griffie@stichtsevecht.nl. De griffie zal uw tekst bij de agenda in het Bestuursinformatiesysteem publiceren. 

  De vergadering wordt uitgezonden. 

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Deze informatieve commissie wordt gehouden op verzoek van de raad, naar aanleiding van de raadsvergadering van 31 augustus jl. 

  De informatieve commissie heeft als doel verduidelijking van de situatie te geven en input op te halen bij de raads- en commissieleden voor het op te stellen plan van aanpak voor de problematiek in Maarssenbroek. Daarnaast kunnen de raads- en commissieleden vragen stellen aan politie en BOA's.

  Het programma voor de avond is in de bijlage opgenomen.

  Voor de commissie zijn uitgenodigd de politie, BOA's en jeugd-en jongerenwerk. 

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)