Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Gezien de beperkte ruimte als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m. afstand, etc.) dient iedereen zich van te voren te melden.

  Er is in principe plaats voor woordvoerders, voorzitter, portefeuillehouder, raadsadviseur, ambtelijke ondersteuning en (eventuele) insprekers.

  Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of luisteren.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De Vastgoednota 2020 is besproken in de commissie Fysiek Domein van 20 mei 2020. In de raadsvergadering van 2 juni 2020 heeft de fractie Streekbelangen verzocht deze eerst te agenderen voor een informatieve commissie voor het stellen van alle technische vragen en vervolgens opnieuw voor een commissie Fysiek Domein. Een meerderheid van de raad heeft zich daarbij aangesloten.

  De Vastgoednota is een belangrijke stap in de doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie als eigenaar en beheerder van het gemeentelijk vastgoed. In deze Vastgoednota wordt het beleidskader voor vastgoedmanagement omschreven alsmede sturing gegeven aan de strategische vastgoedportefeuille. Het Vastgoedbeleid uit de voorgaande jaren wordt met deze nota geactualiseerd.

  Doel: gelegenheid voor het stellen van technische vragen en informeren van de raad.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)