Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatieve commissie I, 23 juni 2020 19:30:00

Algemene vergader informatie

De raadscommissies vergaderen digitaal. Op deze pagina kunt u de vergadering live volgen.

Leden van de commissie en inwoners die gebruik maken van het spreekrecht melden zich in Digitale vergaderzaal 1.

De agenda en vergaderstukken worden 10 dagen voor aanvang van de vergadering gepubliceerd.

Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl.

Datum:
23 jun. 2020, 19:30
Locatie:
Digitale vergadering 1
Voorzitter:
Ronald van Liempdt
Griffier:
AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36

Agenda

Hoofdvergadering

Digitale vergadering 1
 • Door Maarssen 2000 is gevraagd het onderwerp 'aanpak en gevolgen Covid-19' te agenderen. Ook vanuit het college kwam de wens om de gevolgen te delen met de raad.

  In de eerstvolgende commissie B&F op 30 juni ligt een overzicht van de beleidsmatige gevolgen ter bespreking.

  In deze informatieve sessie wordt de aanpak vanuit de ambtelijke organisatie toegelicht. Wat kwam men tegen? Welke prioriteiten zijn gesteld? En hoe gaat het nu vrijwel alle medewerkers vanuit huis werken? Wat kunnen inwoners vanuit huis regelen en waarvoor kunnen ze nog naar het gemeentekantoor komen. Er is ruimte voor vragen.

  Doel: informeren van de commissie en ter voorbereiding op de commissie B&F op 30 juni a.s.

   

  Het overzicht ‘beleidsgevolgen en financiële effecten van corona' vergezeld van de oplegnota zijn ter kennisname bijgevoegd.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:59:23 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen