Informatieve commissie I 16 februari 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Door wethouder Jeroen Willem Klomps.

  Het is goed gebruik om de raad regelmatig te informeren over actuele ontwikkelingen rond grote opgaven waarbij Stichtse Vecht samenwerkt in de regio U16.

  In dit vervolg wordt de commssie bijgepraat over diverse opgaven die ruimte vragen binnen onze gemeentegrenzen. Veel van de trajecten rond die opgaven komen nu in een steeds meer belangrijke fase. Daarbij komen veel van die trajecten, -zoals het REP IRP, de GOVI, de RES 1.0, vitaal platteland en programmering woningbouw- bij elkaar. Stichtse Vecht werkt zoveel mogelijk aan een integrale aanpak en goede afstemming tussen die trajecten. De commissie wordt  bijgepraat over: 

  - de verstedelijkingsstrategie en het Integraal Ruimtelijk Perspectief (REP IRP); 

  - Vitaal Platteland;

  - RES en zoekgebieden zonne-energie.

  Hierbij komen grote maatschappelijke opgaven aan de orde zoals: woningbouw, energietransitie, werken/economie, groen & landschap en mobiliteit.

  vergroten verkleinen laden...
 • Door Caspar Toetenel en Frits van der Schans (bureau CML)

  vergroten verkleinen laden...
 • Door Eline van der Wel, Roland Vink (Stedin) en Duco van Dijk (RES regio U-16).

  NB: de bijlagen PARK-advies en rapport energielandschappen U16 komen ter kennisname op de agenda van 9 maart van de reguliere commissie FD 9.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...