Informatieve commissie I 16 maart 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Digitale vergadering

   
  geen documenten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten

  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Opening.

  geen documenten

  Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Maarssenbroekseslag / alternatieve oprit.

  Informeren van de raad
  3 documenten

  De commissie wordt geïnformeerd over de voortgang van de door de raad op 14-7-2020 aangenomen motie - onttrekkingsbesluit deel oprit Maarssenbroekseslag. De scenario's die zijn onderzocht voor een alternatieve toerit naar de N230 worden gepresenteerd. Hierbij wordt ook ingegaan op wat de overleggen met de provincie hierover hebben opgeleverd. Tevens zal een beeld worden geschetst hoe kansrijk een alternatieve toerit is en wat dat betekent voor de voortgang van het project.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • MER Planetenbaan

  Informeren van de raad
  3 documenten

  Royal HaskoningDHV zal een presentatie geven over een MER (Milieueffectrapportage) in het algemeen en vervolgens inzoomen op de stand van zaken MER Planetenbaan en Het Kwadrant.

  De gemeenteraad heeft op 3 juni 2020 ingestemd met het “Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden document Planetenbaan en het Kwadrant”. Daarin staan de uitgangspunten om deze locatie te herontwikkelen naar een woon-werkgebied. Toegevoegd worden minimaal 1500 en maximaal 2300 nieuwe woningen in combinatie met commerciële en / of maatschappelijke bedrijfsruimten.

  Om dit juridisch mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied opgesteld. Aan deze bestemmingsplanprocedure is een milieueffectrapport (MER) gekoppeld. Dit rapport brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat daarover een besluit wordt genomen. Een MER wordt opgesteld bij activiteiten en projecten die mogelijk belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu hebben.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten