Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatieve commissie I, 16 november 2021 19:30:00

Algemene vergader informatie

Locatie: Koetshuis - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 12, 3621 AB Breukelen.

Datum:
16 nov. 2021, 19:30
Locatie:
Koetshuis
Voorzitter:
Rob Roos
Griffier:
Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73

Agenda

Hoofdvergadering

Koetshuis
 • Gezien de beperkte ruimte als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m. afstand, etc.) dient iedereen zich van te voren te melden.

  Er is in principe plaats voor woordvoerders, voorzitter, portefeuillehouder, raadsadviseur, ambtelijke ondersteuning en (eventuele) insprekers.

  Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of luisteren.

 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 02:59:52 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:11:54 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Met de ontwikkeling Cronenburgh fase 4 kan invulling worden gegeven aan de ambitie van “gezond stedelijk leven” door het bouwen van duurzame woningen voor diverse doelgroepen en het maken van een aantrekkelijke, natuur inclusieve en klimaat adaptieve openbare ruimte. De totale ontwikkeling heeft betekenis voor de vitaliteit van het dorp Loenen aan de Vecht en draagt bij aan de totale woningbouwopgave voor de gemeente Stichtse Vecht en de regio. De gemeenteraad is nu aan zet om haar grondhouding ten opzichte van deze ontwikkeling kenbaar te maken en aan te geven welk ruimtelijk kader en participatievoorwaarden ze mee wil geven aan de initiatiefnemer. De woningbouwlocatie ligt buiten de rode contour en wordt door de provincie gezien als een “uitleg locatie”. Met dit besluit kan de gemeente de provincie vragen deze woningbouwopgave in de ronde voor 2022 te formaliseren binnen het “Regionaal Programma Wonen en Werken”.

  N.B.: voor inwoners is de presentatie met geluid via e-mail op te vragen bij de griffie: griffie@stichtsevecht.nl.

 • 4. 20:30 Omgevingsvisie.

  Informeren van de raad
  1 document

  De Ontwerp Omgevingsvisie heeft voor de zomervakantie ter inzage gelegen. Op basis van de ingekomen zienswijzen en ambtelijke wijzigingen is de Omgevingsvisie verder verbeterd.

  Er zal een presentatie worden gegeven door de projectleider, Tom Verkammen, en een vertegenwoordiger van bureau LOS over de definitieve Omgevingsvisie.

 • Op 13 april 2021 is de peilnotitie Gebiedsgericht Werken besproken in de commissie Fysiek Domein. De gemeenteraad heeft aangegeven dat hij geen beleidsnotitie wil over de veranderingen rondom het gebiedsgericht werken in Stichtse Vecht. De wens van de raad om de uitwerking visueel weer te geven is opgepakt en zichtbaar in het infographic document ”Gebiedsgericht werken, nieuwe rollen en samenwerkingen”.

  In deze informatieve commissie wordt de commissie meegenomen in de totstandkoming van dit document. Er wordt stil gestaan bij de besprekingen van dit document binnen de organisatie en met  bewonersgroepen. Wij willen u laten zien wat het punt op de horizon is voor gebiedsgericht werken met nieuwe rollen en nieuwe samenwerkingen. Welke stappen moeten hiervoor worden gezet en wat gaan de inwoners hiervan merken. Dit geheel passend binnen de doelen van de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen