Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatieve commissie I, 16 november 2021 19:30:00

Algemene vergader informatie

Locatie: Koetshuis - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 12, 3621 AB Breukelen.

Datum:
16 nov. 2021, 19:30
Locatie:
Koetshuis
Voorzitter:
Rob Roos
Griffier:
Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73

Agenda

Hoofdvergadering

Koetshuis
  • Op 13 april 2021 is de peilnotitie Gebiedsgericht Werken besproken in de commissie Fysiek Domein. De gemeenteraad heeft aangegeven dat hij geen beleidsnotitie wil over de veranderingen rondom het gebiedsgericht werken in Stichtse Vecht. De wens van de raad om de uitwerking visueel weer te geven is opgepakt en zichtbaar in het infographic document ”Gebiedsgericht werken, nieuwe rollen en samenwerkingen”.

    In deze informatieve commissie wordt de commissie meegenomen in de totstandkoming van dit document. Er wordt stil gestaan bij de besprekingen van dit document binnen de organisatie en met  bewonersgroepen. Wij willen u laten zien wat het punt op de horizon is voor gebiedsgericht werken met nieuwe rollen en nieuwe samenwerkingen. Welke stappen moeten hiervoor worden gezet en wat gaan de inwoners hiervan merken. Dit geheel passend binnen de doelen van de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen