Informatieve commissie I 19 januari 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op 31 augustus 2020 was er een spoeddebat in de raad over de onrust in Maarssenbroek. Als vervolg hierop is op 9 september een informatieve commissie over dit onderwerp georganiseerd. In november 2020 heeft het college de uitvoeringsnota Maarssenbroek Samen Schoon Heel en Veilig vastgesteld. Conform de toezegging aan de raad in de ingelaste raadsvergadering van 31 augustus 2020 is een concreet plan van aanpak gemaakt om de leefbaarheid in Maarssenbroek te vergroten. In deze informatieve commissie geeft het college een toelichting op deze aanpak.

  Opzet:

  - Introductie door wethouder Frank van Liempdt

  - Toelichting op het plan door Marc Zondag, Olivier de Jonge-Oudraat en Jose van Vliet

  - Ruimte voor vragen

  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie krijgt in deze sessie informatie over de eerste opzet om te komen tot een ontwerp Omgevingsvisie. De opzet wordt verder uitgewerkt tot een concept verhaal Ontwerp Omgevingsvisie.

  Programma:

  - Inleiding door de wethouder Jeroen Willem Klomps;

  - Presentatie opzet Omgevingsvisie door Hans van Kempen van bureau Los. Tijdens de presentatie kunnen beperkt vragen worden gesteld ter verduidelijking;

  - Vragenronde over het totaal van de opzet Omgevingsvisie;

  - Afronding en vervolg uitwerking Omgevingsvisie.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...