Live uitzending

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatieve commissie I, 12 december 2023 19:30:00

Algemene vergader informatie

Locatie: Koetshuis, Markt 12 3621 AB Breukelen

De agenda wordt 10 dagen voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd.

U bent van harte welkom op de publieke tribune. Deze vergadering is ook live te volgen via de videostream op deze pagina. Kijk deze de dag na de vergadering op deze pagina ondertiteld terug.

 

Datum:
12 dec. 2023, 19:30
Locatie:
Koetshuis
Voorzitter:
Ronald van Liempdt
Griffier:
AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36

Agenda

Hoofdvergadering

Koetshuis
  • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  • Op 12 december informeren wij graag de raad over van de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein. Deze zomer zijn alle kosten opnieuw berekend en de opbrengsten getaxeerd. De kosten zijn veel sneller gestegen dan de werkelijkheid, terwijl de opbrengsten niet in hetzelfde tempo zijn meegestegen. Deze actualisatie heeft geleid naar een aanpassing op het plan. Het vastgestelde stedenbouwkundige plan met 81 woningen met een dorpsplein met centrumfuncties blijft in stand. Maar de later toegevoegde ondergrondse parkeergarage met 31 plekken wordt uit het plan gehaald. De parkeerbehoefte moet nu bovengronds worden opgelost. De parkeerdruk in het centrum zal toenemen maar het onlangs uitgevoerde parkeeronderzoek toont aan dat er voldoende rest capaciteit aanwezig is in en de toegestane 200 meter rondom het plangebied om in de parkeerbehoefte van de nieuwbouw te voorzien. Graag lichten wij dit toe.

    Het bestemmingsplan van het deelplan Zuidblok is gereed voor vastlegging. Ondanks een zorgvuldig proces kunnen we niet alle bezwaren op de ontwikkeling wegnemen. Binnen de belangenafweging en de uiteindelijke besluitvorming weegt de noodzaak om woningen te realiseren, de openbare ruimte beter in te richten en voorzieningen voor het centrum te behouden, zwaar mee. Graag lichten wij dit toe.

  • De energietransitie is een complexe opgave en de ontwikkelingen gaan snel. In deze presentatie willen we kort drie dossiers bespreken die in de uitvoering nauw met elkaar samenhangen. Het betreft: het opstellen van het Soorten Management Plan (natuurvriendelijk isoleren), het bredere isolatieprogramma van de gemeente voor de komende jaren en de uitvoeringsagenda warmte (aardgasvrij maken van de gemeente). Er is veel ruimte voor vragen, we houden daarom de presentaties kort en bondig (5 tot max 10 minuten per onderwerp).

  • De voortgangsrapportage over de Lokale Inclusie Agenda is op 31 oktober vastgesteld door het college, zie RIB 35. Eventuele vragen kunnen worden behandeld. Daarnaast wordt in gesprek gegaan over de toegankelijkheidstoets van een aantal (semi-)overheidsgebouwen en sportaccommodaties. Ook wordt ingegaan op Art. 1 Midden Nederland naar aanleiding van vragen van Samen Stichtse Vecht.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen