Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatieve commissie I, 14 maart 2023 19:30:00

Algemene vergader informatie

Locatie: Boom en Bosch, Breukelenzaal, Markt 13 3621 AB Breukelen

Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl.

Datum:
14 mrt. 2023, 19:30
Locatie:
Breukelenzaal
Voorzitter:
Bas Verwaaijen
Griffier:
Brent Wijshijer; e-mail brent.wijshijer@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 41 03

Agenda

Hoofdvergadering

Breukelenzaal
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:43:52 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 3. 19:30 Stroomstoringen Stedin

  Informeren/opinieren
  1 document

  Er wordt een presentatie gegeven door Stedin over de stroomstoringen en werkzaamheden in de afgelopen periode binnen de gemeente. Er wordt uitleg gegeven over de oorzaken en wat er in de toekomst gedaan gaat worden om dit te voorkomen. De presentatie wordt gegeven door Warmold ten Zijthoff (Regio directeur midden) en Rosanne Corbet (key accountmanager overheden).

 • De 16 Utrechtse gemeenten (U16) werken samen aan een thuis in de wijk voor inwoners met psychische problematiek. Doel is de zorg en begeleiding voor deze inwoners zo lokaal mogelijk te organiseren, dichtbij huis.

  Deze transitie van beschermd wonen vraagt om meerjarige samenwerking tussen de U16 gemeenten. Vanaf 2024 worden alle U16 gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe instroom in beschermd wonen en verschuiven taken, verantwoordelijkheden en financiële middelen van centrumgemeente Utrecht naar alle 16 gemeenten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat beschermd wonen voorzieningen beschikbaar blijven voor alle inwoners in de U16 die dat nodig hebben. Daarom maken we afspraken over een duurzame regionale samenwerking. Deze zijn vastgelegd in het Regioplan U16 beschermd wonen 2023-2028.

  Dit Regioplan komt naar alle U16 gemeenteraden toe ter besluitvorming. Ter voorbereiding/ toelichting hierop is er eerst deze informatieve sessie.

  De planning is om het regioplan te agenderen voor de commissie Sociaal Domein op 21 maart en de raad op 18 april. 

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen