Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...

  Fragmenten:

 • vergroten verkleinen laden...
 • Inspiratiebijeenkomst om tot een integrale gemeentelijke visie op het sociaal domein komen. Doel is het opstellen van een Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Hierin staan de strategische uitgangpunten die accenten leggen en gelden voor het gehele domein voor een langere periode. Dit beleidskader steunt op een breed draagvlak van de politiek en bij maatschappelijke partners. In deze commissie wordt gestart met het informeren van raadsleden en collega’s met ideeën over de ontwikkeling van het sociaal domein en de rol van de gemeente daarin.
  vergroten verkleinen laden...
 • Inspiratiesessie over ontwikkelingen in het sociaal domein als voorbereiding op het Integraal Beleidskader Sociaal Domein.

  De sprekers zijn:
  • Peter Paul Doodkorte: is al jaren actief in de wereld van jeugdhulp en het bredere sociaal domein. Hij heeft zowel ervaring in de uitvoering als op strategisch niveau. Zo was hij betrokken bij de evaluatie van de Jeugdwet en is hij op dit moment teamleider van een wijkteam.
  • Erik Dannenberg: Voorzitter van Divosa, de vereniging van directeuren in het sociaal domein. Hij helpt graag mee om het sociaal domein ‘opnieuw uit te vinden’ op basis van andere sturingsprincipes dan het “verzekeringsdenken” van de afgelopen decennia. Enthousiast verkondiger van het organiseren van ondersteuning en zorg via het integratie- en inclusiemodel.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)