Informatieve commissie II 28 mei 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Inspiratiebijeenkomst om tot een integrale gemeentelijke visie op het sociaal domein komen.

  Doel is opstellen van een Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Hierin staan de strategische uitgangpunten die accenten leggen en gelden voor het gehele domein voor een langere periode. Dit beleidskader steunt op een breed draagvlak van de politiek en bij maatschappelijke partners.

  Dit is de 2e bijeenkomst om raadsleden en collega's te informeren over idee├źn over de ontwikkeling van het sociaal domein en de rol van de gemeente daarin.

  Agendapunt Informatie kadernota/tekort sociaal domein vervalt omdat de Kadernota nog niet openbaar is.
  vergroten verkleinen laden...
 • Deze avond is een vervolg op 14 mei.

  Spreker Thomas Kampen is verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek en lector Gezonde Samenleving bij Hogeschool InHolland. Hij doet onderzoek naar de praktische (on)mogelijkheden van de participatiesamenleving. Thomas is co-auteur (o.a met Evelien Tonkens) van De verhuizing van de verzorgingsstaat.

  Na deze spreker blikken we terug op de eerste inspiratie-avond (14 mei) en is er tijd en ruimte voor debat en het inhoudelijke gesprek.

  Opzet:
  19.30 uur: start inspiratiesessie/ opening door voorzitter Commissie SD

  19.30 uur: inleiding van de avond door dagvoorzitter Joris Kurk
  - Programma van de avond doornemen
  - Introductie gastspreker van deze avond: Thomas Kampen

  19.45 uur: inspiratiesessie 1e spreker: lezing en discussie

  20:45 uur: Bij elkaar brengen van opbrengst van beide avonden door Joris Kurk
  - Welke onderwerpen/vraagstukken komen prominent naar voren?
  - Wat is duidelijk? Wat is nog verder te onderzoeken?
  - Verdere stappen in proces om te komen tot Integraal Beleidskader SD
  - Wat nemen jullie mee voor het nieuwe integraal beleidskader?

  21:15 uur: afsluiting
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Kort woordvoerdersoverleg.
  vergroten verkleinen laden...