Informatieve commissie II 17 november 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis.

  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Gemeentesecretaris Frank Halsema geeft een toelichting op de stand van zaken van de ambtelijke organisatie.

  Hierbij staat de doorontwikkeling van de organisatie en het thuiswerken vanwege de Covid-19 regels centraal.

  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Maarten van Dijk heeft in de commissie Sociaal Domein van september om de commissie aangeboden bij te praten over de stand van zaken bij Kansis.

  Per 1 januari 2019 zijn de stichtingen Kansis en KansisGroen begonnen als het Werkbedrijf van gemeente Stichtse Vecht. Het werkbedrijf is ontstaan uit de voormalige gemeenschappelijke regeling PAUW bedrijven. Kansis biedt werkplekken aan inwoners die voor die tijd al een Wsw-indicatie of een Wsw-dienstverband hadden. Sinds 1 januari 2015 stromen er echter geen nieuwe mensen meer in de Wsw. Kansis zal zich de komende jaren dan ook moeten doorontwikkelen tot een leerwerkbedrijf die een bredere doelgroep bedient. De commssieleden worden bijgepraat over de ontwikkelingen die daarvoor op dit moment bij Kansis in gang zijn gezet.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...