VergaderingVergadering van Informatieve commissie II
Datum: 23-06-2020 19:30 uur
Voorzitter: Ed Theunen
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73


Digitale vergadering 2
0
1
1
1
0