Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatieve commissie II, 13 december 2022 19:30:00

Algemene vergader informatie

Locatie: Koetshuis- gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen

Datum:
13 dec. 2022, 19:30
Locatie:
Koetshuis
Voorzitter:
Ike Roetman
Griffier:
AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36

Agenda

Hoofdvergadering

Koetshuis
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 23:48:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 3. 19:30 TIM SV

  Informeren/opinieren

  De commissie is eerder geinformeerd over de prognose/ tekorten bij TIM Stichtse Vecht. Het college heeft samen met de stichting TIMON onderzoek laten doen door BDO. De commissie wordt bijgepraat over de voortgang/ uitkomsten van het onderzoek door BDO en het vervolgproces. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 

  (NB: op dit moment is nog niet bekend of het rapport klaar is op 13-12)

 • 4. 20:45 Kwaliteitskaart Spelen

  Informeren/opinieren
  2 documenten

  Vanaf 2020 worden de speelplekken niet meer wijk- of kerngericht vernieuwd, maar afhankelijk van de fysieke staat. Daarvoor is een overzicht nodig met het gewenste beeld van alle speelplekken in onze gemeente (o.a. spreiding over de wijken en kernen en de speelwaarde). Dit overzicht, de kwaliteitskaart Spelen, brengt met kaarten en collages in beeld hoe de verschillende soorten speel en/of sportplekken en de plekken met speelaanleidingen (buurtinitiatief plekken) eruit moeten gaan zien. Speelaanleidingen zijn elementen die tot spelen uitnodigen, maar niet onder de veiligheidskeuring voor speeltoestellen vallen.

  Om de kwaliteitskaart spelen definitief te kunnen maken, krijgen de gebruikers gelegenheid tot inspraak. Daarvoor wordt een enquête voor de hele gemeente Stichtse Vecht uitgezet.

  In het verleden is er veel onrust geweest rondom het onderhoud en het voortbestaan van speelplekken in de gemeente Stichtse Vecht. Bewoners hebben hierover ook rechtstreeks contact gezocht met de raad. De gemeentebrede enquête kan mogelijk vragen van gebruikers oproepen. Mede daarom wordt de commissie bijgepraat over de kwaliteitskaart Spelen. 

  In de raadinformatiebrief nr.17, 7 april 2022 (zie bijlage) is een eerdere toelichting op de kwaliteitskaart en de inspraak te vinden. Bureau OBB ondersteunt de gemeente bij de inspraak en licht de kwaliteitskaart toe. Wethouder Karin van Vliet geeft een inleiding en beleidsadviseur Saskia Hovinga licht het proces toe. Er is ook ruimte voor vragen vanuit de commissie. 

   

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen