VergaderingVergadering van Informatieve commissie II
Datum: 14-11-2023 19:30 uur
Voorzitter: Jos van Nieuwenhoven
Griffier: Brent Wijshijer; e-mail brent.wijshijer@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 41 03


Koetshuis
0
19:30 0
19:30 1
19:30 1
20:30 1
0