VergaderingVergadering van Raad
Datum: 22-11-2011 19:30 uur
Voorzitter: mevr. M.M. van 't Veld
Griffier: Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 570
0
0
0
0
0
1
0
1
0
3
5
3
3
0
4
2
7
7
0