Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 10 december 2012 19:30:00

Algemene vergader informatie

Locatie: gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht

Datum:
10 dec. 2012, 19:30
Locatie:
Voorzitter:
mevr. M.M. van 't Veld
Griffier:
Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57

Agenda

Hoofdvergadering

 • De burgemeester opent de vergadering. Zij spreekt haar medeleven uit in de richting van de nabestaanden van de twee jonge vrouwen die bij het ongeval op de Nieuweweg om het leven zijn gekomen. Zij spreekt uit dat zij graag in contact wil treden met de familie.
  Het college betreurt het dat de rechtszaak zo lang heeft geduurd. De benadering vanuit de gemeente is telkens geweest om volledige medewerking te geven aan het onderzoek, gericht op waarheidsvinding. Daarom heeft het college het rapport van de door haar ingeschakelde deskundige zonder daar eerst kennis van te nemen rechtstreeks doorgezonden aan het openbaar ministerie en de rechtbank.
 • De heer B. Tomlow spreekt in namens de nabestaanden.
 • De burgemeester stelt voor om de advocaat van de gemeente mr. Elsen deel te laten nemen aan het beraad voor het beantwoorden van juridische vragen.
 • Wethouder Ploeg vertelt namens het college dat de rechter een uitspraak heeft gedaan en de gemeente schuldig heeft verklaard. Het college zal geen beroep instellen.
 • a. Alle fracties spreken hun medeleven uit naar de nabestaanden. Het besluit om geen beroep in te stellen wordt ondersteund.
  b. De fractie van Maarssen 2000 wil in de raadsvergadering van 10 december een initiatiefvoorstel voor een verordening raadsonderzoek. De fractie denkt dat het goed is om de bestuurlijke aspecten van het opereren van college en raad te onderzoeken.
  In de afgelopen jaren zijn vragen die door de raadsleden zijn gesteld meestal niet beantwoord i.v.m. de lopende strafzaak. Deze vragen kunnen nu beantwoord worden in het onderzoek van de raad.
  c. De fracties van GroenLinks, PvdA, Groep Frank van Liempdt DVV en willen dat naar de bestuurlijke kant wordt gekeken. D66 wil weten hoe de procedures waren en verbeterd kunnen worden.
  d. De fracties van Streekbelangen, VVD, CDA, het Vechtse Verbond, Duurzaam Stichtse Vecht en ChristenUnie-SGP spreken hun vertrouwen uit in het optreden van het college.
  e. De advocaat van de gemeente, mr. Elsen, licht toe dat de juridische implicaties voor gemeenten nog niet duidelijk zijn.
  f. Reactie college: de heer Ploeg geeft aan welke verbeteringen zijn aangebracht in het beheer van de wegen in het kader van het totaal van de openbare ruimte. Het budget is verhoogd.
  Wethouder Ploeg zegt toe dat er informatie zal worden gegeven over de verbeteringen.
 • - Sluiting

  Openbaar
  De voorzitter sluit de vergadering op 21.15 uur.
 • Op 26 november 2012 vond de rechtszitting plaats in de procedure over het ongeval op de Nieuweweg in Maarssen. Naar aanleiding van dit tragische ongeval in maart 2009, heeft de Officier van Justitie besloten de gemeente strafrechtelijk te vervolgen. De rechter heeft aangegeven dat de uitspraak in deze rechtszaak naar verwachting zal plaatsvinden op 10 december aanstaande. Het is van belang om op de kortst mogelijke termijn met de raad de bestuurlijke thema’s te bespreken. Daarom nodig ik u uit, in overleg met het Presidium, voor een extra raadsvergadering. Hierbij geldt het voorbehoud dat de rechter ook daadwerkelijk zijn oordeel heeft uitgesproken. Indien dit niet het geval is, zal de raad direct via een e-mailbericht worden geïnformeerd. De tekst van de uitspraak zal zo spoedig mogelijk na het uitspreken aan de raad worden toegezonden.
 • Aanwezigen op de publieke tribune die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 7 december 2012, 12:00 uur, via griffie@stichtsevecht.nl of (0346)25 42 75.
 • - Agenda

  Openbaar

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen