VergaderingVergadering van Raad
Datum: 10-12-2012 19:30 uur
Voorzitter: mevr. M.M. van 't Veld
Griffier: Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 572
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0