VergaderingVergadering van Raad
Datum: 25-09-2012 19:30 uur
Voorzitter: mevr. M.M. van 't Veld
Griffier: Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 570
0
0
0
0
0
1
0
1
6
0
2
2
2
3
0
6
6
7
5
4
0