VergaderingVergadering van Raad
Datum: 02-07-2013 19:30 uur
Voorzitter: mevr. M.M. van 't Veld
Griffier: Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 571
0
1
1
0
1
0
3
1
1
1
0
3
11
4
9
2
2
1
1
0
0
0