VergaderingVergadering van Raad
Datum: 11-02-2014 19:30 uur
Voorzitter: Ike Roetman
Griffier: Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57


4en1 theater
19:30 7
0
2
1
2
0
1
0
4
0
2
4
6
6
0
0
22:40 0
22:20 0
0