VergaderingVergadering van Raad
Datum: 10-11-2015 19:30 uur
Voorzitter: Marc Witteman
Griffier: Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57


4en1 theater
0
19:30 1
19:30 1
19:50 3
19:55 0
20:15 3
20:30 20
0
0
0
0
0
20:30 0
0