VergaderingVergadering van Raad
Datum: 19-05-2015 19:30 uur
Voorzitter: Marc Witteman
Griffier: Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57


4en1 theater
0
19:30 0
19:30 0
19:50 1
19:55 1
19:55 0
20:25 1
20:30 2
20:30 3
0
20:45 6
0
0
0
0
0
0
0
21:15 4
21:20 10
5
5
2
7
3
2
21:25 3
21:40 1
21:50 10
21:25 3
21;40 1
21:50 10
22:30 10
22:45 8
0
23:00 0