VergaderingVergadering van Raad
Datum: 29-09-2015 19:30 uur
Voorzitter: Marc Witteman
Griffier: Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57


4en1 theater
0
0
0
0
19:30 1
19:30 0
19:50 2
19:55 1
0
0
1
0
20:10 0
20:30 1
20:35 0
21:05 3
21:10 4
2
2
4
3
6
14
3
3
3
21:15 16
0
0
1
21:30 2
21:50 4
22:20 6
22:30 3
22:45 3
1