VergaderingVergadering van Raad
Datum: 31-03-2015 19:30 uur
Voorzitter: Marc Witteman
Griffier: Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57


4en1 theater
0
0
19:30 1
19:30 0
19:50 1
19:55 1
19:55 0
20:25 1
20:40 9
7
2
2
3
20:45 8
3
5
1
22:20 0
0
0
21:15 3